Coaching voor kinderen van gescheiden ouders

Voor groot & klein!

Kindercoaching na scheiding

Een scheiding is een hele ingrijpende gebeurtenis. Voor kinderen verandert er meestal een heleboel. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing, hun vader en moeder minder vaak zien en de komst van nieuwe partners, soms ook met eigen kinderen. Wist je dat 1 op de 4 de kinderen na de scheiding ook van school moet wisselen? En dat evenveel kinderen een breuk met een deel van de familie doormaken? Voor elk gezin is de impact van een scheiding weer anders. Gelukkig weten de meeste kinderen zich zonder al te grote problemen aan de nieuwe situatie aan te passen. Maar voor sommige kinderen gaat dat aanpassen wat lastiger. Een steuntje in de rug kan dan fijn zijn.

Voor kinderen kan het erg prettig zijn om met een andere, neutrale persoon over de scheiding te kletsen. Ik help kinderen de scheiding beter te verwerken en een plekje te geven. We kijken wat er speelt in de wereld van het kind, welke veranderingen en welke emoties er zijn, en wat hij of zij nu nodig heeft.

Aan de slag

Na het intakegesprek gaan we snel aan de slag! Ik zie de kinderen in elk geval drie keer (zie ook de informatie over de trajecten). Wat we in elke sessie precies gaan doen hangt af van de leeftijd van het kind en de hulpvraag. Methodieken waarmee ik werk zijn onder andere handpopgesprekken, helende verhalen, verbeelden, tekenen, meditatie, gespreksvoering, verwerkingsmethodieken en natuurlijk het talentenpalet van het kind zelf.